Kişisel Site

Pafta Bölümlemesi

Pafta Bölümlemesi
Türkiye kadastrosunda yukarıda değinilen ada sistemi pafta bölümleme ve adlandırma sistemi dışında çeşitli pafta bölümleme ve adlandırma sistemleri kullanılmıştır ve Yapım Yönetmeliği öncesinden başlanmış olan bu bölümleme sitemlerine bundan sonra da devam edilecektir. Bu nedenle kadastroda kullanılmış bütün pafta bölümleme ve adlandırma sistemlerinin sırası ile gözden geçirilmesi gereklidir. 1/2500 Ölçekli Haritalar Yönetmeliğine Göre Pafta Bölümleme Bu sistemde, 1/5000 ölçekli paftalar tem...
19 Eylül 2012
yuksekmuhendis
1.505 Görüntülenme